Isinapubliko ng Pentagon kamakailan ang video ng isa umanong engkuwentro ng dalawang Navy fighter jets sa isang UFO malapit sa may baybayin ng San Diego, California noong Nobyembre 2004.

This content was originally published here.